Access Point - pełni funkcję mostu łączącego sieć bezprzewodową z siecią przewodową. Dzieli się na BSS I ESS.

Przełącznk - oferuje to co koncentrator(hub), ale dodatkowo dzieli sieć na segmenty oraz zapamiętuje adresy mac.

BSS(podstawowa) - stacje komunikują się jedynie za pomocą punktu dostępu.

ESS(rozszerzona) - komunikacja za pomocą kilku BSS-ów.

Routing - wybiera trasę do dostarczania danych.

Więcej informacji